Projekt PHOENIX

Vývoj nové ultralehké helikoptéry – PHOENIX je spolufinancován Evropskou unii.

 Registračně evidováno :

Vývoj nové ultralehké helikoptéry – PHEONIX", registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026715

 Popis řešeni projektu:

Předmětem výzkumně – vývojových aktivit v rámci předkládaného projektu bude funkční prototyp založený na průmyslovém výzkumu realizovaný ve vlastním VaV útvaru. Cílem tohoto projektu je proto vyvinout, otestovat a následné uvést do výroby novou generaci ultralehkých vrtulníku.

 
Místo realizace projektu je shodné s místem podnikáni společnosti:

NUTS II: Střední Morava

Kraj: Olomoucký

Okres: Olomouc

Adresa: Bohuňovice 662, 783 14

Vlastník : areál v přímém vlastnictví společnosti MAMBA AIR, s.r.o.