SZKOLENIA PILOTÓW


Szkolenie pilota śmigłowca ULH - do 450 kg

Szkolenie pilota śmigłowca PPL(H) – powyżej 450 kg


Szkolenie odbywa się zgodnie z ustalonymi programami teoretycznymi i praktycznymi.

Z nami można zostać pilotem ultralekkiego śmigłowcadużego śmigłowca, np. typu Robinson.

Długość szkolenia pilota ultralekkiego śmigłowca CH-7 KOMPRESS i CH77- Ranabot to ok. 35 wylatanych godzin. Szkolenie według programu PPL (H)  trwa około 42 wylatanych godzin.

Nauczymy Cię latać bezpiecznie i dostosujemy trening do Twoich umiejętności i możliwości czasowych.

Przez cały okres trwania szkolenia swój czas kursantom poświęcają nasi doświadczeni piloci:

Ivo Brumar
inż. Miroslav Pospíšil
inż. Petr Juračka
inż. Dalibor Lešenár


SZKOLENIE PILOTA ŚMIGŁOWCA ULH - DO 450 KG

asza szkoła pomoże zostać pilotem ultralekkiego śmigłowca. Szkolenie opiera się na ustalonych programach szkoleniowych i przebiega zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym na lotnisku Bohuňovice.

Szkolenie pilota UL(H) przebiega pod nadzorem doświadczonego instruktora. Podczas szkolenia należy wylatać minimum 35 godzin. W trakcie szkolenia praktycznego uczeń uczy się wykonywania kontroli śmigłowca przed lotem i po locie pod nadzorem instruktora. Nauczy się, jak kierować helikopterem we wszystkich fazach lotu, zdobędzie wiedzę i praktyczne doświadczenie w lataniu w okolicach lotnisku, a także w lotach nawigacyjnych.

Szkolenie przygotuje do radzenia sobie we wszelkich nagłych sytuacji. Nauczymy Cię latać bezpiecznie i dostosujemy trening do twoich umiejętności i możliwości czasowych.

SZKOLENIE PILOTA ŚMIGŁOWCA PPL(H) - POWYŻEJ 450 KG

Zapewniamy szkolenie pilotów śmigłowców do zyskania kwalifikacji prywatnego pilota śmigłowca PPL (H).

W szkoleniu PPL (H) wnioskodawca musi wylatać około 45 godzin. Szkolenie odbywa się na śmigłowcu Robinson R22, który dzięki łatwej obsłudze i doskonałej charakterystyce lotu jest jednym z najczęściej używanych helikopterów do szkolenia pilotów.

Warunkiem do rozpoczęcia szkolenia jest wiek minimum 17 lat i zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

W skład załogi wchodzi 1 instruktor i 1 uczeń. Szkolenie przebiega na lotnisku Bohuňovice.

DODATKOWE ZAPLECZE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAKWATEROWANIA

Szkolenie przebiega w budynkach lotniska Bohuňovice koło Ołomuńca, gdzie dla uczniów szkoły jest przygotowane dodatkowe zaplecze z możliwością zakwaterowania, relaksu i indywidualnego podejścia.

WIĘCEJ INFORMACJI